nu te zien in Museum het Sterkenhuis

 

Campagnebeeld Herenweg - Terug op de kaart. Foto: A.J. Bonda (collectie Regionaal Archief Alkmaar). Kaart 1905: Grote Historische Atlas Noord-Holland

 

Herenweg - terug op de kaart

2 april - 3 november 2024

Vanaf dinsdag 2 april is in Museum Het Sterkenhuis de tentoonstelling Herenweg - Terug op de kaart te zien. Het museum presenteert de rijke geschiedenis van de Herenweg, de belangirjke verbinding tussen tal van plaatsen langs de Noord-Hollandse kust. De tentoonstelling is te zien tot en met zondag 3 november 2024.
 

Lange geschiedenis 

De geschiedenis van de Herenweg gaat terug tot de vroege middeleeuwen. Zijn route ligt niet vast; soms wordt de weg letterlijk ondergestoven door het duinzand, en gedurende zijn lange geschiedenis verandert hij regelmatig van koers en naam. De tentoonstelling laat de betekenis van de Herenweg (of: ‘Heereweg’, ‘Heirweg’) zien voor de verspreiding van het christelijk geloof en de ontwikkeling van Holland vanuit dit deel van Noord-Kennemerland.
 

Archeologie rondom de Herenweg

De tentoonstelling belicht de archeologie van het gebied rond de Herenweg met ondermeer vondsten uit Egmond Binnen. De ontwikkeling van de abdij wordt verbeeld met bruiklenen van de benedictijner monniken maar ook een prachtige – door de zusters van het Liobaklooster vervaardigde -  kazuivel (priestergewaad) is te bewonderen. Dit naast de verhalen over de groeiende macht van de graven van Egmond aan de Hoeve met de buitens van hun leenheren. Maar ook: de eerste polders langs de Herenweg en de toeristen die het schoons langs de Herenweg bewandelden. Het populair worden van ‘uit wandelen gaan’ en recreëren aan het begin van de 20ste eeuw betekent de start van de ontwikkeling van Bergen en Bergen aan Zee. Foto's uit die tijd van Bonda verlevendigen die periode. Maar ook een flink aantal poppen zijn gekleed door de textielwerkgroep van Het Sterkenhuis. 

Hoogtepunten uit de collectie

Met een aantal bijzondere objecten, waaronder avondmaalbekers uit de 17e eeuw, wordt aandacht besteed aan het feit dat de Ruïnekerk in Bergen dit jaar al 450 jaar mooi is in haar gehavende staat. Kunstenaar Elisa Pesapane toont haar getekende portretten van stoere vrouwen die ooit langs de Herenweg woonde; hun verhalen worden verteld door schrijver en publicist Bob Polak in Vrouwen van de Herenweg. Een kijkje in de toekomst van de Herenweg wordt gegeven aan de hand van architect Maarten Min’s Debatten van de Toekomst. De ‘heerweg’ in de betekenis van ‘legerweg’ - heer betekent leger – staat centraal in de presentatie van de strijd die 225 jaar geleden woedde in op en rond de Herenweg. Speciale aandacht gaat vanaf 19 september, de dag waarop de beruchte Slag om Bergen plaatsvond, uit naar de Gele Rijders (rijdende artillerie) met een bijzondere schenking aan het museum.
 

Fietsroute Herenweg

De samenwerking tussen Het Sterkenhuis en historische vereniging Scoronlo van Schoorl/Groet, de Historische Vereniging Bergen, Stichting Huys Egmont en Werkgroep Castricum heeft geresulteerd in een fietsroute langs betekenisvolle plekken aan de Herenweg: vanaf Heemskerk en Castricum, via de Egmonden, Bergen en Schoorl tot aan de Hondsbossche Zeewering bij Camperduin. Een prachtige co-operatie van 7 vrijwillige onderzoekers en schrijvers van deze historische verenigingen.
 
Reden genoeg om dit jaar op de fiets te stappen, in ieder geval Het Sterkenhuis en Huys Egmont bezoeken en te genieten van de prachtige route en ondertussen nog wat op te steken.